جراحی دندان عقل برای اولین بار در ایران با لیزر

در هفته گذشته 1394/03/09 لغایت 1394/03/12 برای اولین بار در ایران جراحی دو دندان عقل نیمه نهفته که نیاز به برداشتن استخوان با فرز جراحی دارد با لیزر اربیوم توسط اینجانب دکتر امان اله قاسم‌زاده انجام گرفت . که از مزایای آن در مقایسه با عمل جراحی با فرز تورم بسیار کم ، درد بسیار کم بعد از جراحی و نبود ارتعاش فرز در حین برداشتن استخوان  نام برد
نام ونام خانوادگی :
پست الکترونیک :
تلفن :
متن نظر :