ما دارای سابقه طولانی در امر درمان در رشته جراحی دهان فک و صورت و دندانپزشکی زیبایی داریم. برای  افزایش سطح آگاهی علمی و آشنایی و بکارگیری جدیدترین تکنیکها ، در این دو رشته به صورت مداوم در کنگره های داخلی و خارجی می‌نمایند.

پزشکان

دکتر امان‌اله قاسم زاده

متخصص و جراح دهان ، فک و صورت

دکتر فیروزه گل‌سرخی

جراح - دندانپزشک

دستیاران

پرسنل پذیرش

ایویانا میناسیان

پرسنل پذیرش
دریافت نوبت مشاوره و درمان