پیوند استخوان

بعد از کشیدن دندان یا دندانها با گذشت زمان تحلیل استخوان فک شروع می شود که حتی گذاشتن دندان مصنوعی را غیر ممکن می نماید. در این شرایط برای حفظ سلامتی بیمار و تغذیه سالم میبایست دندانی آماده گردد که در کنار ایجاد امکان تغذیه کامل و سالم ظاهر و زیبایی بیمار را بهبود بخشد و لبخندی زیبا را به ایشان هدیه نماید. تحلیل استخوان میتواند تا حدی باشد که حداقل ضخامت و ارتفاع استخوان جهت کار گذاشتن ایمپلنت وجود نداشته باشد که در مرحله اول بازسازی استخوانی فک ( پیوند استخوان )را می طلبد و در مرحله بعدی امکان کاشت ایمپلنت میسر می گردد .

استخوان لازم جهت پیوند را میتوان با توجه به مقدار لازم در مواردی از استخوانهای کاملا مصنوعی ( سنتتیک ) ، بانکهای استخوان موجود در بدن خود بیمار و یا ترکیبی از هر دو بدست آورد که تصمیم نهایی جهت استفاده از هر کدام آنها موکول به معاینه کلینیکی و رادیوگرافیکی کامل بیمار و تشخیص دقیق خواهد شد.

بانکهای استخوان در بدن عبارتند از چانه و فک پایین، استخوان ساق پا و اتخوان لگن میباشند. تعمیر نقص بزرگ هستند با استفاده از استخوان خود بیمار است.این روش بازسازی استخوان در بیمارستان تحت بیهوشی عمومی انجام میگردد.