ایویانا میناسیان

پرسنل پذیرش

مهشید صنم

دستیار

دکتر فیروزه گل‌سرخی

جراح - دندانپزشک

دکتر امان‌اله قاسم زاده

متخصص و جراح دهان ، فک و صورت
دریافت نوبت مشاوره و درمان