این جراحی ها شامل :
جراحی خارج کردن ریشه دندانها
جراحی خارج کردن دندان عقل رویش یافته ، نیمه نهفته و کاملا نهفته
جراحی خارج کردن دندان نهفته نیش یا کانین رویش یافته ، نیمه نهفته و کاملا
جراحی خارج کردن دیگر دندانه رویش یافته ، نیمه نهفته و کاملا نهفته
خارج کردن ضایعات و کیستهای انتهای ریشه دندان و بیوپسی میشود.

وقتی دندانی ( عقل ، نیش یا هر دندان دیگری ) نیمه رویش یا رویش نیافته باشد خطر عفونت و امکان تشکیل ضایعه‌هایی با توان از بین بردن استخوان یا به هم ریختن نظم دندانهای دیگر را ابجاد کند

او پی جی

و یا

سی بی سی تی

در مرکز همه راههای درمانی با مزایا و معایبشان حضورتان معرفی میگردد تا شما بتوانید بدرستی تصمیم در مورد نحوه درمانتان بگیرید.

فرم تماس

  • فایل‌ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل‌های مجاز : jpg, zip, rar, pdf.
    لطفا فایل های خود را با فرمت rar , zip , pdf یا jpg ارسال نمایید در غیر اینصورت با خطا مواجه میشوید. "حداکثر حجم فایل ۵ مگابایت میباشد."
دریافت نوبت مشاوره و درمان