• جراحی رفع تیرگی لثه 
  • جراحی زیبایی لثه و افزایش طول تاج 
  • جراحی برداشتن ضایعات مخاطی 
  • جراحی فرنکتومی
  • جراحی وستیبولوپلاستی

بیماران بدون بیماری زمینه ای
فتوگرافی‌های داخل دهان که توسط مراکز عکاسی پزشکی انجام شده باشد روی سی دی و چاپ شده

افرادی که مبتلا به بیماری قند نباشند و غیرسیگاری
فتوگرافی‌های صورت که توسط مراکز عکاسی پزشکی انجام شده باشد روی سی دی و چاپ شده

افراد سالم بدون محدودیت سنی و بدون سابقه سرطان داخل دهان
فتوگرافی‌های صورت که توسط مراکز عکاسی پزشکی انجام شده باشد روی سی دی و چاپ شده

افراد سالم بدون محدودیت سنی و بدون سابقه سرطان داخل دهان
فتوگرافی‌های صورت که توسط مراکز عکاسی پزشکی انجام شده باشد روی سی دی و چاپ شده

افراد سالم بدون محدودیت سنی و بدون سابقه سرطان داخل دهان
فتوگرافی‌های صورت که توسط مراکز عکاسی پزشکی انجام شده باشد روی سی دی و چاپ شده

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.

دریافت نوبت مشاوره و درمان