ایمپلنتهای دندانی

ایمپلنت های دندانی که تحول بزرگ و عظیمی را در رشته های تخصصی دندانپزشکی ایجاد کرده جدیدترین روش جهت جایگزینی دندانهای از دست رفته می باشند . از دست دادن دندانها به علت پوسیدگی و همچنین سوانح علاوه بر تاثیر بر زیبایی صورت عوارض زیادی از جمله سوءهاضمه ، بیماریهای معده و ضعف عمومی بدن را به همراه خواهد داشت . برای مقابله با این معضلات میبایست این نقص بزرگ یعنی از دست دادن دندانها برطرف و دندانهای از دست رفته جایگزین گردند . که بهترین و مدرنترین متد ایمپلانتاسیون یا کاشت ایمپلنت دندانی می باشد .

ایمپلنت دندانی چیست؟

ایمپلنت یک سیلندر تیتانیوی کوچک است که در یک عمل جراحی توسط جراح در داخل استخوان فک کار گذاشته می شود . این عمل جراحی باید با بکارگیری تکنیکهای خاص جراحی و دقت بسیار انجام گیرد که سلولهای استخوانی سالم مانده و بعد از عمل جراحی استخوان سازی را شروع نمایند . ایمپلنت یا ایمپلنتهای کار گذاشته شده بعد از مدت معینی توانایی پذیرش و تحمل فشار جویدن را پیدا خواهند کرد که بعنوان پایه ای قوی و مستحکم روکش ، بریج و یا دست دندان مصنوعی را تحمل نماید .

ایمپلنت از دو قسمت ریشه ( فیکسچر ) و قسمت تاج ( اباتمنت و روکش ) تشکیل شده است. بر طبق موازین علمی این دو مرحله به فاصله 3-2.5 ماه انجام می گردد .

جراحی کاشت ایمپلنت یا به عبارت دیگر کار گذاشتن ریشه مصنوعی در استخوان با روش خاص توسط اینجانب به صورت سرپایی انجام می گردد.

بعد از گذشت 3-2.5 ماه و با تایید جراحتان می توانید با در دست داشتن اطلاعاتی که جراح به شما می دهد جهت ساخت روکش یا بریج یا پروتز به همکار پروتزیست یا دندانپزشک مراجعه نمایید .

ایمپلنت های دندانی به عنوان یک جسم خارجی یا پروتز در داخل استخوان کار گذاشته می شوند و به عفونت بسیار حساس هستند به همین دلیل رعایت بهداشت دهان و دندان بسیار با اهمیت اسی توانید با در دست داشتن اطلاعاتی که جراح به شما می دهد جهت ساخت روکش یا بریج یا پروتز به همکار پروتزیست یا دندانپزشک مراجعه نمایید . ایمپلنت های دندانی به عنوان یک جسم خارجی یا پروتز در داخل استخوان کار گذاشته می شوند و به عفونت بسیار حساس هستند به همین دلیل رعایت بهداشت دهان و دندان بسیار با اهمیت است
 

       

روی تصاویر کلیک کنید و در مورد ایمپلنتهایی که ما در مطب استفاده می‌کنیم و کشور سازنده اطلاعاتی کسب کنید