به اندودنتیست یا متخصص ریشه درمانی ارجاع داده میشود

عکس رادیوگرافی او پی جی یا پی ای
سرپایی

عکس رادیوگرافی او پی جی یا پی ای
سرپایی

عکس رادیوگرافی او پی جی یا پی ای
بین 6-4 جلسه حدودا هفته‌ای یکبار
سرپایی

هزینه

بسته به مقدار پوسیدگی

بسته به مقدار پوسیگی

بسته به مقدار پوسیدگی
سرامیکی
فلزی

فرم تماس

  • انواع فایل‌های مجاز : jpg, zip, rar, pdf.
    لطفا فایل خود با فرمت rar , zip , pdf یا jpg ارسال نمایید در غیر اینصورت با خطا مواجه میشوید. "حداکثر حجم فایل ۵ مگابایت میباشد."