بیماران بین 20- 18 و سالم
فتوگرافی‌های صورت که توسط مراکز عکاسی پزشکی انجام شده باشد روی سی دی و چاپ شده
آزمایش خون
عکس ریه

افرادی که بیماری قند و قلبی نداشته باشند
فتوگرافی‌های صورت که توسط مراکز عکاسی پزشکی انجام شده باشد روی سی دی و چاپ شده
آزمایش خون
عکس ریه
مشاوره داخلی قلب افراد سیگاری 35 به بالا و افراد غیرسیگاری 40 به بالا

افراد سالم بین 25 تا18 بدون بیماری زمینه‌ای
درمان قبل از عمل توسط ارتدنسی انجام شده باشد و نامه از طرف متخصص ارتدنسی با درج عمل جراحی درخواستی با قالبهای گچی
فتوگرافی‌های صورت که توسط مراکز عکاسی پزشکی انجام شده باشد روی سی دی و چاپ شده
آزمایش خون
عکس ریه
عکس سی بی سی تی و یا سی تی

افراد سالم بین 25 تا18 بدون بیماری زمینه‌ای
فتوگرافی‌های صورت که توسط مراکز عکاسی پزشکی انجام شده باشد روی سی دی و چاپ شده
آزمایش خون
عکس ریه
عکس سی بی سی تی و یا سی تی

هزینه

حق العمل       12-10 میلیون
کلینیک           3 میلیون
بیمه قبول نمی‌کنیم

پلکهای بالا      
حق العمل     6-5 میلیون تومان   
کلینیک            1.7 میلیون
بیمه قبول نمی‌کنیم

یک فک حق العمل + بیمارستان
دو فک حق العمل + بیمارستان
بیمه قبول نمی‌کنیم

حق العمل + کلینیک        8 میلیون
هزینه پیچ و پلاک مجزا توسط بیمار پرداخت می‌شود

بیمه قبول نمی‌کنیم

فرم تماس

  • انواع فایل‌های مجاز : jpg, zip, rar, pdf.
    لطفا فایل خود با فرمت rar , zip , pdf یا jpg ارسال نمایید در غیر اینصورت با خطا مواجه میشوید. "حداکثر حجم فایل ۵ مگابایت میباشد."