این جراحی ها شامل :
جراحی خارج کردن ریشه دندانها
جراحی خارج کردن دندان عقل رویش یافته ، نیمه نهفته و کاملا نهفته
جراحی خارج کردن دندان نهفته نیش یا کانین رویش یافته ، نیمه نهفته و کاملا
جراحی خارج کردن دیگر دندانه رویش یافته ، نیمه نهفته و کاملا نهفته
خارج کردن ضایعات و کیستهای انتهای ریشه دندان و بیوپسی میشود.

وقتی دندانی ( عقل ، نیش یا هر دندان دیگری ) نیمه رویش یا رویش نیافته باشد خطر عفونت و امکان تشکیل ضایعه‌هایی با توان از بین بردن استخوان یا به هم ریختن نظم دندانهای دیگر را ابجاد کند

او پی جی

و یا

سی بی سی تی

خارج کردن ریشه دندان

 •                                                       600 تا 800 هزار تومان

خارج کردن دندان عقل

 • رویش یافته                                       900 هزار تومان
 • رویش یافته با ریشه دفورمه                   1200 هزار تومان
 • نیمه رویش یافته                                 1200 هزار تومان
 • نیمه رویش یافته با ریشه‌های دفورمه       1400 هزار تومان
 • نهفته کامل                                         1800 هزار تومان

جراحی انتهای ریشه

 • تک ریشه                                          1200 هزار تومان                                         
 •  دو ریشه 4 یا 5                                  1500 هزار تومان
 • یک یا دو ریشه دندان 6            هر ریشه 1700 هزار تومان

خارج کردن ضایعات و کیست‌های داخل استخوان

 • کوچکتر از 1 سانت                               900 هزار تومان
 • بزرگتر از 1 سانت                                  3500 هزار تومان

برداشتن ضایعه مخاطی

 • کوچکتر از 2 میلیمتر                              800 هزار تومان                              
 • بزرگتر از 2 میلیمتر                                 1200 هزار تومان

بیوپسی ( نمونه‌برداری )

 •                                                         800 هزار تومان

در مرکز همه راههای درمانی با مزایا و معایبشان حضورتان معرفی میگردد تا شما بتوانید بدرستی تصمیم در مورد نحوه درمانتان بگیرید.

فرم تماس

 • انواع فایل‌های مجاز : jpg, zip, rar, pdf.
  لطفا فایل خود با فرمت rar , zip , pdf یا jpg ارسال نمایید در غیر اینصورت با خطا مواجه میشوید. "حداکثر حجم فایل ۵ مگابایت میباشد."